alianzas-transporte-deltacargo

DELTACARGO té presència als ports i els aeroports més importants del món a través de corresponsalies i col·laboradors directes. La nostra extensa xarxa de col·laboradors ens permet optimitzar costos i temps per arribar a qualsevol destinació.

MARC DE TREBALL PER A PROVEÏDORS

Com a Operadors Econòmics Autoritzats, els enviaments dels nostres clients es beneficien de simplificacions duaneres i de la nostra certificació com a operadors d’assegurances.

En aquest context, busquem relacions comercials estables i duradores amb els nostres proveïdors perquè siguin una extensió de la nostra empresa i junts puguem aconseguir una millora continua en els serveis prestats.

Per aconseguir aquest objectiu, demanem als nostres proveïdors que prestin atenció als requisits següents:

  • Compromís per actuar de forma ètica i íntegra respectant la legislació laboral vigent i els drets humans.
  • Responsabilitat, minimitzant l’impacte de les nostres actuacions sobre el medi ambient i el compliment estricte de la legislació ambiental.
  • Tolerància zero davant de la corrupció en totes les seves formes.
  • Professionalitat i qualificació per prestar els serveis encomanats per DELTACARGO.
  • Rapidesa i agilitat en la gestió de les mercaderies enviades, repartides, lliurades o transportades per ordre de DELTACARGO.
  • Protecció davant de l’accés o les manipulacions no autoritzades durant la producció, l’emmagatzematge, la càrrega i el transport de les nostres mercaderies.
  • Emmagatzematge, preparació i càrrega en instal·lacions segures.
  • Confidencialitat i compliment de la legislació en matèria de protecció de dades.
  • Informació directa i puntual sobre els serveis prestats.

(Español) CON EL APOYO DE: