DELTACARGO entrevista regularmente a aquelas persoas que nos enviaran o seu CV co fin de cubrir posibles postos de traballo. Se está interesado en participar nos nosos procesos de selección, contacte con nós.

Se desexa participar nos procesos selectivos de DELTACARGO, por favor indíquenos o seu nome e forma de contacto preferente. Tamén pode indicar a preferencia dentro dos nosos centros de traballo.

Nome

Forma de contacto preferente: TeléfonoEmail

Email

Teléfono

Preferencia centro de traballo
1
2
3

Carta de presentación

Perfil de LINKEDIN

Video-curriculum

Adxuntar Currículum

¿Como nos coñeceu?
Web/Redes SociaisForo de empregoUnha persoa do seu entornoOutros

Lin e acepto a Política de Privacidade

CO APOIO DE: [:cat]AMB EL SUPORT DE: