ISO 9001:2015 de calidade

deltacargo-transporte-maritimo-aereo-terrestre-iso-9001A posta en práctica da ISO 9001:2015 permite a mellora continua dos sistemas de xestión de calidade e dos procesos da nosa organización. Ao mesmo tempo, mellora a nosa capacidade para satisfacer as necesidades e expectativas do cliente  coas nosas operacións.

ISO 14001:2015 de medio ambiente

deltacargo-transporte-maritimo-aereo-terrestre-iso-14001-colorA ISO 14001 incorpora un compromiso coa protección do medio ambiente, que inclúe, entre outros, a prevención da contaminación, o a utilización sostible de recursos e a mitigación do cambio climático, así como a adaptación e a protección da biodiversidade e os ecosistemas.

OEA

certificacion_aeo_deltacargo

Esta acreditación certifícanos a nivel europeo como operadores de confianza, simplificando e axilizando os trámites aduaneiros e contribuíndo ao fortalecemento da cadea loxística a favor do comercio lexítimo.

IATA

certificacion_aeo_deltacargo

A Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) é a asociación comercial que aglutina as compañías aéreas en todo o mundo, representando unhas 250 que equivalen ao 84% do tráfico aéreo total. Traballan en varias áreas da actividade aérea e axudan a formular as políticas da industria nos temas cruciais da aviación.

FETEIA

certificacion_aeo_deltacargo

A Federación Española de Asociacións de Transitarios é a organización para a loxística, o transporte e a representación aduaneira. Aglutina asociacións de ámbito provincial e empresas afiliadas directamente.

CO APOIO DE: [:cat]AMB EL SUPORT DE: