OEA

certificacion_aeo_deltacargo

Esta acreditación certifícanos a nivel europeo como operadores de confianza, simplificando e axilizando os trámites aduaneiros e contribuíndo ao fortalecemento da cadea loxística a favor do comercio lexítimo.

IATA

certificacion_aeo_deltacargo

A Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) é a asociación comercial que aglutina as compañías aéreas en todo o mundo, representando unhas 250 que equivalen ao 84% do tráfico aéreo total. Traballan en varias áreas da actividade aérea e axudan a formular as políticas da industria nos temas cruciais da aviación.

FETEIA

certificacion_aeo_deltacargo

A Federación Española de Asociacións de Transitarios é a organización para a loxística, o transporte e a representación aduaneira. Aglutina asociacións de ámbito provincial e empresas afiliadas directamente.

CO APOIO DE: [:cat]AMB EL SUPORT DE: