Consultoría Loxística

consultoria-logistica

Asesoramos a toda empresa ou particular con necesidades na área de transporte multimodal e loxística internacional e nacional.

En ocasións, un cliente quere exportar ou importar pero non sabe como facelo. Para iso, DELTACARGO creou unha sección de Asesoría Loxística vinculada estreitamente ao Departamento de Aduanas onde se informa acerca da documentación e os pasos que hai que dar para que os trámites sexan o máis áxiles posible.

Asesoramos sobre as mellores prácticas loxísticas a toda persoa interesada en cuestións de transporte, loxística, alfándega e podemos solicitar cartas de crédito e presentar documentación ante organismos oficiais.

Se ten algunha consulta, por favor, fáganolo saber.

CO APOIO DE: [:cat]AMB EL SUPORT DE: