Transporte Marítimo

transporte-maritimo-contenedores

Transporte marítimo

Con presenza en máis de 300 portos internacionais, DELTACARGO ofrece ao cliente un servizo integral de xestión de cargas coa posibilidade de combinalo con outros produtos como poden ser o transporte terrestre ou o almacenaxe.

DELTACARGO, como provedor global de servizos marítimos, está presente en máis de 300 portos internacionais, ben sexa a través de oficinas propias ou a través da nosa rede de colaboradores. Con esta cobertura, ofrecemos un servizo integral de xestión de cargas así como a posibilidade de combinalo con outros produtos como poden ser o transporte terrestre ata a porta do cliente ou o almacenaxe nas nosas instalacións.

Servizos Transporte Marítimo

  • Grupaxe Marítimo – (LCL) – Cando un cliente non dispón da suficiente mercancía para encher un colector, DELTACARGO ocúpase de consolidar e transportar a súa carga con celeridade, enlazando as principais rutas mundiais semanalmente e reducindo así o custe das súas operacións.
  • Colector Completo (FCL) – É o transporte ideal para todo cliente que queira transportar porta a porta a súa mercadoría, reducir así as manipulacións intermedias e, consecuentemente, os tempos de tránsito. En DELTACARGO ofrecemos ao cliente a posibilidade de posicionar o colector no lugar que nos indique ademais de realizar calquera servicio de carga e descarga.
  • Cargas Refrixeradas ou Perecedoiras – Dispoñemos dun servizo Express de descarga directa do camión ao barco para que a súa mercadoría se atope sempre en perfectas condicións sen sufrir demoras.

Especialistas en Transporte a/desde Illas Canarias, Baleares e Azores

DELTACARGO, a través da súa rede de colaboradores, traballou desde o seu inicio no transporte de mercadorías entre Península e as Illas Canarias, Baleares e Azores. Experto coñecedor do mercado, enlaza de maneira regular todas estas rutas, ofrecendo ao cliente a posibilidade de xestionar o transporte multimodal que mellor se axuste ás súas necesidades (Aéreo – Terrestre, Marítimo – Terrestre).

Desde a apertura da nosa oficina en Gran Canaria, damos un paso máis no que a calidade do servizo se refire, proporcionando un control de primeira man da súa mercadoría en calquera illa do arquipélago e realizando todas as xestións aduaneiras precisas.

CO APOIO DE: [:cat]AMB EL SUPORT DE: